Logo Dos Perellons Logo Dos Perellons Logo Dos Perellons
Espíritu de Mallorca

Més de 130 anys després de sa seva fundació a Llubí l’any 1882  per Jordi Perelló Perelló, Dos Perellons segueix sent una empresa artesana i familiar regentada per sa quarta generació que ofereix una àmplia varietat de licors artesans entre els quals destaquen: Herbes mallorquines (dolces, mesclades i seques), Palo, Mesclat, Crema d'ametlla, Brandis, Anís sec i Moscatell.

Un poc de Dos Perellons

dosperellons@dosperellons.com ·         +34 971 430 850 ·         971 430 854

Imatge telèfon
Imatge fax
Imatge correu